U bent hier

Coöperatie

De huisartsengebruikerscoöperatie OmniHis B.A.

 

Via het lidmaatschap van de Huisartsengebruikerscoöperatie OmniHis B.A.. zijn de leden eigenaar van de werkmaatschappij OmniHis B.V., de leverancier van het huisartsen-softwarepakket OmniHis.

De coöperatie

De coöperatie heeft het doel de belangen te behartigen van haar leden op het gebied van praktijkautomatisering. Hiertoe heeft de vereniging de volledige deelneming in OmniHis B.V., het softwarehuis dat OmniHis ‘Scipio’ exploiteert. De leden van de coöperatie dragen, door zelf mede eigenaar van het bedrijf te zijn, bij aan de borging van de onafhankelijkheid van de producent van OmniHis (onafhankelijkheid van op winst op onderneming nastrevende derden). Praktijk uitoefenende huisartsen die een gebruikersovereenkomst hebben met OmniHis B.V. kunnen lid zijn van de coöperatie. 

De coöperatie houdt (ten minste) twee maal per jaar voor de leden een ALV, het hoogste orgaan van de vereniging. In de najaarsvergadering worden de plannen bekend gemaakt voor het komende jaar. In de voorjaarsvergadering wordt verantwoording afgelegd van het afgelopen jaar.

De coöperatie heeft een bestuur dat tevens het bestuur vormt van OmniHis holding B.V.. De bestuurders van de Holding maken tevens deel uit van de directie van de werkmaatschappij. De werkmaatschappij OmniHis B.V. staat onder de dagelijkse leiding van een bestuurder en directeur Mr H. Kolk. Het bestuur van de werkmaatschappij heeft op elk gewenst niveau overleg en samenwerking met: bedrijven (w.o. de hosting bedrijven), standaardisatie instituten als Nictiz, het centrum voor Zorgcommunicatie,  Stichting OZIS, lokale partijen en de landelijke overheid.

Plannen van de werkmaatschappij voor 2014: In de loop van 2014 gaan leveren en onderhouden van het beste, meest complete, HIS in Nederland tegen de meest gunstige prijs. OmniHis anticipeert op de voortgaande trend dat HISsen in toenemende mate waarneemgroep dekkend gebruikt worden, als deze dit al niet zijn, en wil dan ook de beste keus Wagro HIS zijn.

 

‘De coöperatie’ en ‘de gebruikersvereniging’

De constructie waarbij gebruikers van software door middel van twee lidmaatschappen van verenigingen invloed kunnen hebben op de door hen gebruikte software, is uniek in Nederland.

Van de twee verenigingen waar de gebruikers van OmniHis lid kunnen zijn; ‘de coöperatie ‘en de ‘Gebruikersvereniging OmniHis’ (afgekort ‘de Gv’), is de functie van de eerste vereniging te duiden als de vereniging van eigenaren. De ‘Gv’ is de vereniging die zich inhoudelijk, vanuit het gebruikersperspectief, bezig houdt met de functionaliteit van de software (klik hier voor informatie over de gebruikersvereniging).

 

 

Klik hier voor de statuten van de Coöperatie.